سرویس ها

خدمات فالوور اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
2116
فالوور ارزان 🐌
6630
100 / 50000
2222
فالوور ارزان ، سریع 2
10140
100 / 500000
2115
فالوور ایرانی پرسرعت ⭐🚀
14040
100 / 1000000
2216
فالوور ارزان ، سریع 1
15000
100 / 1000000
2221
فالوور ایرانی واقعی 3
21840
50 / 200000
2224
فالوور ایرانی واقعی 💎🔥
21840
50 / 500000
2117
فالوور ایرانی واقعی 2 ⭐
50000
100 / 50000
2219
فالوور ایرانی واقعی 1
60000
100 / 500000

خدمات لایک اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
2122
لایک اینستاگرام 👌🏼
1755
10 / 50000
2123
لایک اینستاگرام 👌🏼🟢
1794
10 / 100000
2217
لایک ایرانی (الماس) 💎🔥
2990
100 / 20000
2128
لایک ایرانی ⭐
4680
100 / 500000
2144
لایک ایرانی واقعی ⭐⭐
12480
50 / 500000
2145
لایک مخصوص پست REEL اینستاگرام 🚀
12870
50 / 5000
2149
لایک واقعی ایرانی 🔥🚀🚀
14040
100 / 20000

خدمات بازدید اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
2161
بازدید ویدیو (REEL-TV-P) 🔥⚡
195
100 / 10000000
2162
بازدید ویدیو (REEL-TV-P) ⚡👌🏼
260
25 / 50000000
2220
بازدید ویدیو (REEL-TV-P) G1 | آپدیت 12 مرداد 🚀🔥💎
2600
100 / 50000000

خدمات IGTV اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
2175
لایک IGTV اینستاگرام | سرور توربو 🎁🚀⭐
3120
10 / 50000
2176
لایک IGTV | سرور آلفا 🎁🔥⚡
28405
10 / 50000

خدمات کامنت اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
2223
کامنت ایرانی اتفاقی
18330
10 / 500
2177
کامنت ایرانی اتفاقی | پلاس (50 درصد هدیه) 🎁🔥⭐
21840
50 / 100000
2178
کامنت ایرانی دلخواه | پلاس (50 درصد هدیه) 🎁🔥⭐
24960
5 / 50000
2185
کامنت ایرانی | دسته بندی ابراز ناراحتی 🎁⭐💎
28080
10 / 10000
2184
کامنت ایرانی | دسته بندی اِموجی 🎁⭐💎
28080
10 / 10000
2182
کامنت ایرانی | دسته بندی تبریک تولد 🎁⭐💎
28080
10 / 10000
2186
کامنت ایرانی | دسته بندی تسلیت 🎁⭐💎
28080
10 / 10000
2183
کامنت ایرانی | دسته بندی تعریفی 🎁⭐💎
28080
10 / 10000
2181
کامنت ایرانی | دسته بندی خنده دار 🎁⭐💎
28080
10 / 10000
2180
کامنت ایرانی | دسته بندی فلسفی 🎁⭐💎
28080
10 / 10000
2187
کامنت اینستاگرام دلخواه | TV-P-REEL سرور موشکی 🔥💎🚀
31200
10 / 100000
2188
کامنت ایرانی اتفاقی | آسیاتک (30 درصد هدیه) 🎁🔥💎
37700
10 / 10000
2189
کامنت ایرانی دلخواه | آسیاتک (30 درصد هدیه) 🎁🔥💎
39000
10 / 10000

خدمات استوری اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
2190
بازدید استوری اینستاگرام | S3 | سریع 🚀💎⭐
1495
100 / 100000
2192
بازدید استوری + ایمپرشن + بازدید پروفایل (ظرفیت 400کا) 💎🚀⭐
1690
200 / 400000
2193
بازدید استوری اینستاگرام + ایمپرشن و پروفایل ویزیت | سرور 4 🎁🔥⚡
2184
100 / 200000
2194
بازدید استوری اینستاگرام | سرور 4 (ایمپرشن و ریچ) 🎁🔥💎⚡
2340
100 / 200000
2195
رای استوری اینستاگرام | سرور نیوا (گزینه اول) 🚀🔥🎁
9620
100 / 10000000
2196
رای استوری اینستاگرام | سرور نیوا (گزینه دوم) 🚀🔥🎁
9620
100 / 10000000
2198
رای استوری اینستاگرام (دکمه سبز) 💎⚡
34970
100 / 1000000
2197
رای استوری اینستاگرام (دکمه قرمز) 💎⚡
34970
100 / 1000000

خدمات آماری و اکسپلور

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
2199
سیو پست اینستاگرام | S1 | جدید 🎁🚀💎
97.5
20 / 15000
2202
ایمپرشن پست اینستاگرام 🎁🔥⚡
682.5
100 / 5000000
2203
ریچ + ایمپرشن پست اینستاگرام 2 🎁🔥⚡
1417
100 / 5000000
2205
ایمپرشن پست اینستاگرام 2 💎🎁⚡
2470
100 / 5000000
2206
ارسال پست به اکسپلور ⭐🎁🔰
3770
100 / 20000000
2207
اشتراک گذاری (SHARE) پست اینستاگرام 💎🎁⚡
4004
100 / 5000000

خدمات REEL اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
2208
لایک REEL اینستاگرام | سرور اختصاصی 🚀🔥🎁
3120
50 / 30000

خدمات تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
2209
بازدید پست آخر تلگرام 💎🔥⚡
650
100 / 300000
2210
بازدید 5 پست آخر تلگرام 💎🔥⚡
3250
100 / 300000
2211
بازدید 10 پست آخر تلگرام  💎🔥⚡
6240
100 / 300000
2212
ممبر واقعی اجباری تلگرام 🚀🔥💎
12480
500 / 600000